DinXperience wird ermöglicht durch: 

 
H. Klomps
N. Bruntink
L. Nederlof
M. Nederlof
S. Stronks


Stichting DinXperience is aangewezen als ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

STICHTING DINXPERIENCE
Fiscaalnummer: 859773528
Ingangsdatum: 25-02-2019
Bijzonderheden: Culturele Anbi